Poniżej udostępniamy „Propozycję pracy z dzieckiem w domu” z podziałem na poszczególne grupy.