Opłaty za przedszkole

ŻYWIENIE

Aktualna stawka dzienna za wyżywienie wynosi 15,00 zł.
  • Opłata za żywienie w dniu nieobecności dziecka zwracana jest pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej do godziny 9:00 w dniu, którego nieobecność dotyczy.
  • Zgłaszanie nieobecności: 22 825 90 24

Formy wnoszenia opłat:

  • gotówką w przedszkolu u kierownika gospodarczego
  • przelewem na rachunek – 48 1030 1508 0000 0005 5071 4086
  • Opłaty prosimy dokonywać do 10 dnia każdego m-ca!
  • Koszty przelewu pokrywają rodzice!
  • Proszę zwrócić uwagę, aby w treści przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka, grupę oraz miesiąc, za który dokonujecie Państwo wpłaty.
  • Nie wydawać dyspozycji bankowi do stałych zleceń, ponieważ kwoty ulegają zmianie.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.