ŻYWIENIE OPŁATY

Potwierdzeniem woli zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru, w terminie od 10.05.2023 do 24.05.2023 dla dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
Opłata za wyżywienie podczas dyżuru wakacyjnego w naszym Przedszkolu wynosi 195 zł za cały turnus lub stosując przelicznik: liczba dni dyżuru x 15,00 zł.

Wpłaty przyjmowane są na konto:

Przedszkole nr 83, ul. Stefana Batorego 35, 02-591 Warszawa
Nr konta 48 1030 1508 0000 0005 5071 4086
W tytule przelewu: dyżur wakacyjny, imię i nazwisko dziecka, dokładna data od kiedy do kiedy będzie uczęszczało na dyżur.

Lub gotówką w przedszkolu u kierownika gospodarczego.