Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze, dokument dostępny w formacie PDF do pobrania poniżej:

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:
1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.
2. Dostarczenie kompletu dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Dokumenty w kopertach.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.
W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu.

 

 

W naszym przedszkolu dokumenty w formie papierowej  będą przyjmowane  codziennie  w godz. 8- 16

Preferujemy  składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres:

p83@edu.um.warszawa.pl

 

tel. 22 8259024

 

Dokumenty do pobrania

Harmonogram rekrutacji
Kryteria rekrutacji
Kryterium dochodowe
Kryterium dochodowe