Drodzy rodzice,

Rok szkolny kończy się u nas w piątek 1 lipca. W czasie wakacji (lipiec i sierpień) przedszkola pełnią dyżury. W tym roku my będziemy pracować w dniach 4-22 lipca . Można wtedy skorzystać z opieki dla dziecka w naszym przedszkolu. W terminach   i 25 lipca – 12 sierpnia i 16 sierpień do 31 sierpień można zapisać dziecko do innego przedszkola.

Żeby skorzystać z opieki wakacyjnej należy zapisać dziecko przez internet na stronie: warszawa-dyzury.pzo.edu.pl w terminie od 4.04.2022, godz. 12.00  do 19.04.2022 godz. 20.00. Do zalogowania się należy wykorzystać wygenerowany podczas zapisu dziecka na rok szkolny 2021/2022 tymczasowy nr pesel oraz hasło do rekrutacji (dostępne w sekretariacie).

Wydrukowany wniosek należy złożyć w przedszkolu wybranym jako pierwsze w pierwszym terminie.

Gdyby ktoś z Państwa chciał skorzystać z naszej pomocy, zapraszamy do sekretariatu przedszkola w terminie 4-19 kwietnia, wspólnie wypełnimy wniosek.

 

Шановнібатьки, 

Навчальнийрікзакінчується в п’ятницю, 1 липня. Підчаслітніхканікул (липень і серпень) в дитячихсадкахвідбуваєтьсячергування. Цьогорокумипрацюватимемо з 4 по 22 липнята. Протягомтогочасувиможетескористатисядоглядомзадітьми в нашомусадочку.  з 25 липняпо 12 ,серпнявимаєтеможливість ,  16 до 31 серпня записатидитину в іншийсадок. Щобскористатисядоглядомзадітьмипідчасчергування, виповиннізареєструватисвоюдитинуонлайннасайті: warszawa-dyzury.pzo.edu.pl з 04.04.2022 з 12:00 до 19.04.2022 20:00. Длялогуваннянасайтіскористайтесятимчасовимномером PESEL, згенерованимпідчасреєстраціїдитинина 2021/2022 навчальнийрік, тапаролемдлярекрутації (можнаотримати в секретаріаті). Роздрукованузаявкунеобхідноподатидопершоговибраноговамидитячогосадка. Якщовампотрібнабудедопомога, запрошуємодосекретаріатудитсадка з 4 до 19 квітня, і миразомоформимозаявку.